Naar een duurzaam rivierbeheer
Artikel Nr.: 7181948
Prijs:€ 29,95
Ledenprijs: € 26,95

Aantal:  Kopen
Verlanglijst     

Professor Patrick Meire (UA) staat al vele jaren bekend als dé expert als het over de Schelde gaat. Wat minder geweten is, is dat hij ook één van de pioniers is in Vlaanderen als het over ecosysteemdiensten gaat. In het boek “naar een duurzaam rivierbeheer” koppelt hij samen met wetenschapsjournalist Mark Van Dyck beide aan elkaar en toont overtuigend aan dat economie en ecologie geen opponenten zijn, maar twee zijden van hetzelfde muntstuk.

Dit boek is een must voor iedereen die de Schelde en het beheer ervan wil begrijpen. Het bevat een erg leesbare en toch volledige inleiding over zowat alles wat er geweten is over het functioneren van het Schelde-estuarium vandaag. Van aanslibbing tot zandhonger, over vervuiling en het zelfzuiverend vermogen, over het getij en overstromingen, scheepvaart en economie en het verdwijnen en terugkomen van vissen en vogels.

De auteurs schetsten de wetenschappelijke grondslag van een aantal voor Vlaanderen cruciale beleidsbeslissingen, zoals het geactualiseerde SIGMA-plan of de OntwikkelingssSchets 2010 – en maken duidelijk dat het hoog tijd wordt om een aantal beleidsintenties grondig te toetsen aan diezelfde basis. Dit boek is dan ook verplichte kost voor iedereen die te maken heeft met, geïnteresseerd is in of wil meespreken over zaken als overstromingen, de haven van Antwerpen, de waterkwaliteit of pakweg de kansen voor visserij op de Schelde.

Daarnaast is het een prachtige én praktische introductie in het concept van ecosysteemdiensten. Dat concept maakt een steile opgang in academische middens, maar geraakt daar maar moeilijk buiten. De auteurs slagen erin om het idee bevattelijk uit te werken, maar de echte meerwaarde van het boek op dit vlak ligt in het feit dat het ook allemaal zeer tastbaar wordt gemaakt – via het voorbeeld van de Schelde. Wie wil weten waarom de Schelde niet alleen “een stroom natuurtalent” is, maar ook een onderbenutte economische kans voor Vlaanderen, weet wat te doen.

Boek
Auteur(s) Patrick Meire & Mark van Dyck
Pagina's 252
Taal Nederlands