Privacy Statement

ALGEMEEN

CJ Wildbird Foods Europe BV (hierna CJ) en Natuurpunt (hierna Natuurpunt) vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de webshop https://winkel.natuurpunt.be (van CJ) belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonsgegevens van klanten en leden van Natuurpunt en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID

CJ en Natuurpunt hebben een gedeelde verantwoordelijkheid (joint -control) voor de informatie die je registreert op https://winkel.natuurpunt.be.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Ten behoeve van de gedeelde verantwoordelijkheid van https://winkel.natuurpunt.be vinden er data uitwisseling plaats tussen CJ en Natuurpunt. Dit is vastgelegd in een gegevens uitwisselingsovereenkomst tussen CJ en Natuurpunt. Opmerking:CJ Wildbird Foods Europe BV neemt momenteel noodzakelijke maatregelen om aan de GDPR te kunnen blijven voldoen gelet op de uitblijvende adequacy beslissing van de EU m.b.t. dataprocessing in de UK na 1-1-2021. Maatregelen waar momenteel aan wordt gewerkt zijn processing van personal data binnen de grenzen van de EU voor europese burgers en wijziging van de bedrijfsstructuur.

 1. Je gegevens worden vastgelegd door CJ om jouw bestelling te leveren.
 2. Je bezoekgegevens aan de webshop worden gebruikt door CJ voor de optimalisering van de webshop.
 3. Je gegevens worden door CJ aan Natuurpunt verstrekt onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in de gegevensuitwisselingsovereenkomst, om je op de hoogte te houden van de activiteiten en producten via marketingacties en klantbeeldverrijking bij Natuurpunt. De Indien je geen prijs stelt op communicatie van Natuurpunt kun je dit laten weten door een e-mail te sturen aan winkel@natuurpunt.be
 4. Natuurpunt deelt lidmaatschap data met CJ voor het berekenen van kortingen op bestellingen.

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

CJ en Natuurpunt gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • Orderverwerking (CJ):
  • NAW gegevens, e-mailadres, bankgegevens;
 • Optimalisering van de webshop (CJ):
  • IP-adressen;
 • Natuurpunt:
  • NAW-gegevens, ordergegevens;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

KLIKGEDRAG

Op de webshop https://winkel.natuurpunt.be worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden - zonder dat hierbij bezoekers geïdentificeerd worden - zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de webshop te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de webshop te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

GEBRUIK VAN COOKIES

Om de informatie voor bezoekers van de webshop eenvoudig toegankelijk te maken, maakt https://winkel.natuurpunt.be gebruik van zogenoemde cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje met gegevens (met een willekeurige letter- en cijfercombinatie) dat wordt opgeslagen op jouw PC. Met behulp hiervan kan onze website jou herkennen wanneer je weer langskomt. Cookies geven ons de mogelijkheid om onze website optimaal en veilig voor jou in te stellen. Een cookie maakt het makkelijker voor jou wanneer je herhaaldelijk een site bezoekt omdat je jezelf niet telkens moet “voorstellen”. Je privacy blijft gewaarborgd omdat er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen.

 

ANALYTISCHE COOKIES

Verder maken wij gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kun je vinden in de Privacy Policy van Google Analytics.

COOKIES AANVAARDEN

Internet Explorer
 • Klik in de menubalk van je browser op 'extra' - 'internet opties'.
 • Daar klik je op het tabblad 'privacy'.
 • Hier zie je een verschuifbaar blokje. De waarden van de streepjes variëren van 'alle cookies blokkeren' tot 'alle cookies accepteren'. Wanneer je deze op 'normaal' zet, zul je geen problemen ondervinden voor onze site. Het kan zijn dat je voor onze site wel cookies wilt aanvaarden maar voor andere sites niet, dan klik je op de knop 'bewerken'. Je tikt de url van onze site in en klikt daarna op 'toestaan' waarmee je aangeeft dat je de cookies van onze site aanvaardt. Voor bevestiging klik je op 'ok'.
Mozilla Firefox
 • Klik in de menubalk van je browser op 'extra' - 'opties'.
 • Hier kies je voor 'privacy' en klikt dan op 'cookies tonen’.
 • Wanneer je cookies wilt aanvaarden van alle sites die je bezoekt, dan kiest je voor 'cookies van alle websites accepteren'. Wil je echter enkel cookies aanvaarden van sites die je zelf ingesteld hebt, dan vink je deze keuze uit en kies je voor 'uitzonderingen'. Hier kun je alle sites waarvan je cookies wilt toestaan ingeven, per site klik je op 'toestaan' en uiteindelijk bevestig je door op 'ok' te klikken.

COOKIES VERWIJDEREN

De meeste cookies worden automatisch van je harde schijf verwijderd wanneer je je sessie beëindigt (zodra je uitlogt en je browser afsluit). Sommige cookies maken het mogelijk dat websites je kunnen identificeren wanneer je je opnieuw aanmeldt. Zonder een cookiebestand zullen websites die je vaak bezoekt je behandelen alsof je een nieuwe gebruiker bent elke keer als je je aanmeldt.

Internet Explorer
 • Klik in de menubalk van je browser op 'extra' - 'internet opties'.
 • Op het tabblad Algemeen klik je op Cookies verwijderen.
Mozilla Firefox
 • Klik in de menubalk van je browser op 'extra' - 'opties'.
 • Hier kies je voor 'privacy' en klikt dan op 'cookies tonen’.
 • Klik op de button ‘Cookies verwijderen’ of ‘Alle cookies verwijderen’.

ANDERE WEBSITES

Op de site https://winkel.natuurpunt.be tref je een aantal links aan naar andere websites. CJ draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de sites die je bezoekt.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Er zijn gegevens die CJ vanwege een wettelijke bewaarplicht niet eerder mag verwijderen voordat deze termijn verstrijkt.

Dit verzoek kun je indienen door een e-mail te sturen naar winkel@natuurpunt.be of door een schriftelijk verzoek te sturen aan CJ Wildbird Foods Europe BV, Postbus 5068, 5800 GB Venray. Je krijgt hierop binnen de wettelijke termijn van 30 dagen een reactie.

BEWAARTERMIJNEN

CJ bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

CJ verstrekt jouw gegevens niet aan derde partijen zonder je voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

BEVEILIGING

CJ neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie.

WIJZIGINGEN

CJ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van CJ.

CONTACTGEGEVENS

Mocht je verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

BEDRIJFSGEGEVENS

Per post
CJ Wildbird Foods Europe BV
Postbus 5068
5800 GB Venray

Per telefoon: 088-563 563 5; ma - vr, 9:00 - 17:00

Per e-mail: winkel@natuurpunt.be